ROCÓDROM de Ribes

REGLAMENT D´ÚS
1. Per fer ús de la instal·lació sense el tutelatge d’un tècnic o empresa acreditada, és obligatori disposar de la Llicència Federativa (FEEC) Modalitat C de l’any en curs, haver llegit aquesta normativa i haver signat el FULL D’ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT, que trobareu en el local d’OXINEU i/o a la botiga SKI&MOUNTAIN.
2. Aquesta és una instal·lació esportiva dissenyada per a la pràctica de l’escalada i només pot ser utilitzada per a aquesta activitat.
3. L’escalada és un esport que pot comportar un risc per l’usuari i per practicar-lo cal estar convenientment equipat i format, o tutelat per un tècnic acreditat. Tota persona adulta ha d’assumir aquest risc, per a ell i per als menors que el puguin acompanyar.
4. Qualsevol usuari té l’obligació de conèixer perfectament les tècniques de seguretat i progressió necessàries per realitzar l’escalada.
5. És obligatori l’ús del casc.
6. A partir de la línea pintada de color vermell és obligatori l’ús de cordes i material individual de seguretat. Està totalment prohibit creuar les dobles línees vermelles.
7. Les cordes i el material individual de seguretat que s’utilitzin en aquesta instal·lació hauran d’estar homologats per la pràctica d’aquest esport per la C.E. o U.I.A.A. i estar en bon estat de conservació.
8. Dos escaladors no podran estar mai situats alhora en la mateixa línea vertical.
9. Els menors d’edat que facin us d’aquesta instal·lació hauran d’estar també Federats i anar acompanyats d’un adult responsable.
10. Donat que la instal·lació ha estat pensada per a l’aprenentatge i la docència, les activitats grupals amb aquests objectius, organitzades per empreses acreditades per l’empresa Gestora i amb tècnics titulats, tindran prioritat alhora de fer-ne ús.
11. Les empreses que vulguin fer ús d’aquesta instal·lació tenen l’obligació de tramitar l’ACREDITACIÓ D’ÚS. Per fer-ho hauran de posar-se en contacte amb l’Empresa Gestora.
12. No disposar d’aquesta ACREDITACIÓ D’ÚS o no haver signat el FULL D’ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT, pot ser motiu d’una sanció econòmica.
13. L’Empresa Gestora i l’Ajuntament de Ribes de Freser com a titular, no es fa responsable dels accidents que es puguin ocasionar per l’incompliment d’aquesta normativa i/o la utilització d’aquesta instal·lació.

En cas d’accident truqueu al telèfon d’emergències: 112.

Full d’Assumpció de Responsabilitat – PARTICULARS FEDERATS
Full d’Acreditació d’Ús – EMPRESES

Empresa Gestora de la Instal·lació:
OXINEU guies de muntanya, S.L.
c/ Pedrera, 1 – 17534 Ribes de Freser
info@oxineu.com

HISTÒRIA
Presentació i motivacions:
OXINEU guies de muntanya, empresa dedicada a la formació i guiatge d’activitats de muntanya amb seu social a Ribes de Freser, vol promocionar Ribes de Freser com a espai dins de la geografia catalana per a l’aprenentatge i pràctica de diversos esports i activitats de muntanya, entre elles l’escalada en totes les seves disciplines.

La comarca, molt nodrida d’espais naturals per a aquesta pràctica, està certament limitada pel que fa a instal·lacions artificials, excel·lents llocs per a l’aprenentatge tutelat i per a l’entrenament. A més, disposar d’una instal·lació d’aquestes característiques permetria platenjar la possibilitat de realitzar cursos i alguna competició de caràcter local i comarcal, amb la conseqüent afluència d’usuaris, participants i públic, de manera que es podria així donar a conèixer la vall i les seves grans possibilitats pel que fa a la pràctica de l’escalada i la muntanya en general.

Localització:
El lloc triat per a la instal·lació del rocòdrom és sota el pont del cremallera Ribes de Freser-Núria, actual aparcament de “Can Gusi”. La situació és molt bona ja que és realment proper al cotxe, té una orientació adequada (Sud), un peu de via espaiós, ofereix varietat en els tipus d’escalada, qualitat en els ancoratges, sobre-equipament (assegurances col·locades a 1 metre de distància entre elles), vies de baixa i mitjana dificultat i possibilitat de realitzar dos llargs de poca longitud (alçada suficient). En aquest sector del poble, a més, és on es disposa de certs serveis interessants per a la gent que practica esports relacionats amb la muntanya i esperem que amb aquests equipament se n’incrementi l’afluència.

El camí ja fet:
L’abril del 2012 OXINEU presentava a l’Ajuntament de Ribes de Freser la proposta per fer la instal·lació del rocòdrom al municipi i concretament al pàrquing de “Can Gusi” aprofitant el pont del cremallera. FGC cedeix l’ús d’aquest espai a l’ajuntament, dóna permís i garantex l’estabilitat del pont per així poder instal·lar-hi el rocòdrom. Amb tot, l’ajuntament convoca un concurs públic per a la “licitació de la concessió de la gestió i explotació d’un rocòdrom” a l’octubre del 2013.

Al gener del 2014 OXINEU guies de muntanya guanya el concurs i per tant passa a ser l’empresa gestora del futur rocòdrom, encarregada de la construcció, manteniment i explotació per un termini de deu anys, quan aquesta instal·lació passarà a formar part de les instal·lacions esportives del municipi sota la gestió de l’ajuntament.
El divendres 25 de juliol del 2014 es fa, finalment, la inauguració.

Activitats:
Els usuaris particulars que estiguin federats a la FEEC hi tindran accés gratuït i podran fer-ne ús qualsevol dia de l’any.
També els autònoms i les empreses que s’acreditin en podran fer ús per portar a terme les seves activitats i/o cursos.

OXINEU guies de muntanya pretén dur-hi a terme, durant els anys de concessió:
-Cursos d’escalada esportiva, via llarga, reunions i ràpel, escalada artificial i drytoling amb un programa dirigit principalment a l’aprenentatge per a una pràctica segura.
-Tallers durant el Casal Esportiu de Ribes de Freser per iniciar als joves a un esport amb moltes possibilitats a la comarca.
-Entrenament de l’Equip Juvenil d’Escalada del Ripollès.
-Activitats durant la Festa Major i la Fira de Muntanya de Ribes de Freser.
-Competició anual de caràcter comarcal dins d’un possible circuit amb les competicions ja existents de Campdevànol (Candenblock) i de Ripoll (Ripollblock).

Finançament:
El pressupost és de 8.000€ aproximadament. Un 50% material i el 50% mà d’obra, amb un termini d’execució d’un mes.
Per aconseguir els 8.000€ s’espera la col·laboració de les empreses del territori i de l’administració pública. Les participacions son de 500€ amb contraprestacions durant els deu anys de concessió (publicitat, descomptes, etc).

Garantia dels treballs:
OXINEU disposa de tècnics titulats per a poder realitzar l’execució de la instal·lació amb totes les garanties. Per tant, a part de redactar el projecte que en aquests moments teniu entre les mans, també s’ofereix per realitzar l’execució, gestió i posterior manteniment.
Marc Umbert Llorens: Tècnic en Alta Muntanya.
Jordi Maymó Puig: Tècnic en Alta Muntanya. Arquitecte Tècnic.
Oriol Mestre Llopart: Tècnic en Alta Muntanya.

GALERIA D’IMATGES